کمیته فنی شورای مسکن

جلسه کمیته فنی ذیل شورای مسکن با حضور مدیر بنیادمسکن و کارشناس فنی 💎با موضوعات نهضت ملی مسکن، ارتقاء سطح کیفی و کمّی 🕗پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار