کارگاه آموزشی آزمون های عملی ۸گانه تست و تحویل تاسیسات برقی طبق مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان

کارگاه آموزشی آزمون های عملی ۸گانه تست و تحویل تاسیسات برقی طبق مبحث۱۳ مقررات ملی ساختمان
با حضور ناظرین و طراحان برق
مدرس: مهندس مهرداد زارع

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار