هم اندیشی ناظرین عمران، آزمایشگاههای تست جوش و بتن و بتن آماده

#هم_اندیشی
هم اندیشی ناظرین عمران، آزمایشگاههای تست جوش و بتن و بتن آماده های قاین
با موضوع بتن

🕗۴شنبه ۱۲ اردیبهشت
⏰ ساعت ۱۷
مدرس:دکتر نصراللهی

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار