معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری

معارفه مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری

با حضور فرمانده محترم سپاه، جانشین تخصصی بسیج اقشار و جامعه مهندسین، مهندس جوادپور به عنوان مدیر کانون بسیج مهندسین عمران و معماری و مهندس ناعمی به عنوان مدیر کانون بسیج مهندسین صنعت و معدن قاین معرفی گردیدند.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار