دوره آموزشی تشریح استاندارد بتن و تفسیر شیت های آزمایشگاه

دوره آموزشی تشریح استاندارد بتن و تفسیر شیت های آزمایشگاه
👈همراه با اعطای گوهینامه
مدرس: مهندس رحمتی عضو انجمن بتن ایران
یکشنبه ۲ اردیبهشت

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار