برگزاری جلسه کمیته فنی ذیل شورای مسکن شهرستان قاینات

برگزاری جلسه کمیته فنی ذیل شورای مسکن شهرستان قاینات

🔹️جلسه کمیته فنی ذیل شورای مسکن شهرستان با حضور مدیر نمایندگی و مهندس فرخی مدیر بنیادمسکن و همچنین کارشناسان نهضت ملی مسکن شهرستان قاینات برگزار شد.
این جلسه که پیرامون طرح ۵۶۵ هکتاری اراضی نهضت ملی مسکن شهر قاین ، برگزار گردیده بود در خصوص تسریع امور مربوط به طی مراحل قانونی تهیه و طراحی نقشه ها و صدور پروانه های قطعات مسکونی تاکید گردید و راهکارها و تدابیر لازم مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

keyboard_arrow_up
آخرین اخبار